Digital learning

Wat kan het voor u doen?

Uw uitdaging

Bij Talentsoft Learning kennen wij de problemen en de uitdagingen waarmee u dagelijks wordt geconfronteerd: meer productiviteit, meer omzet, klanttevredenheid moet beter, kosten moeten omlaag, enz.

Wij zijn ervan overtuigd dat u deze doelstellingen kunt bereiken. Maar dan dient u wel uw interne middelen met groot potentieel, aan te spreken: uw medewerkers, uw knowhow en uw beroepservaring. Met onze technologische oplossingen en onze begeleidende diensten zullen deze al te vaak onontgonnen troeven worden benut en nog worden versterkt.

Onze rol

U begeleiden om uw medewerkers beter op te leiden naar hun eigen verlangens en uw doelstellingen. In een periode van tien jaar hebben wij onze technologische oplossingen en onze prestaties aangepast en vernieuwd en hebben wij ook geanticipeerd op uw wensen en rekening gehouden met de eigenheden van uw organisatie.

Als u voor Talentsoft Learning kiest, kiest u voor de garantie dat u uw pedagogische materie kunt creëren, beheren en verspreiden, dat u uw pedagogische contents kunt industrialiseren en dat uw opleidingsbudget in alle veiligheid optimaal kan worden aangewend. U wilt uw opleidingen outsourcen of intern houden? U wilt een beroep doen op onze diensten of enkel gebruik maken van onze krachtige oplossingen? Talentsoft Learning staat altijd klaar voor en met u.

Wat kan opleiding betekenen
voor uw onderneming?

e-doceo

De pedagogische bronnen van uw bedrijf zijn een echte rijkdom. Is het voor u evenwel moeilijk om die te identificeren en te benutten?

Talentsoft Learning helpt u om deze pedagogische rijkdom optimaal te gebruiken en om er een groeipijler van te maken!

U weet toch dat het optimaliseren van het opleidingsbudget met e-learning meer is dan zuiver kosten besparen?

Wij zullen u bewijzen dat opleiding nog wel meer is… Reeds meer dan tien jaar zien wij elke dag opnieuw dat er een verband bestaat tussen het opvoeren van de competenties en de productiviteit van een bedrijf en dat uw investering wel degelijk rendeert. Bedrijven moeten inzetten op hun personeel, de waardevolle bron die waarde creëert. Met digital learning van Talentsoft Learning kan u deze doelstelling makkelijk bereiken!

e-doceo
e-doceo

11. Door de pedagogische contents te dematerialiseren zijn de processen voor het creëren, beheren en distribueren van opleidingen geïndustrialiseerd, wat niet bepaald makkelijk te implementeren is.

Daarom wordt u door Talentsoft Learning begeleid bij het automatiseren van uw processen zodat u aanzienlijke economische winsten kunt realiseren en uw bedrijf optimaal kunt organiseren.

Wat kan Talentsoft Learning
betekenen voor uw opleidingen?

De aanmaakprocessen van uw leercontents zijn moeilijk te structureren? U wilt het beheer van uw middelen, hun lokalisatie en hun updates optimaliseren?

Met onze LCMS Talentsoft Learning contentmanager kunt u de productie en het beheer van uw opleidingen automatiseren. Door uw documentatiebronnen samenwerkend te beheren boekt u winst op het gebied van reactiviteit, kwaliteit en productiviteit. Door uw opleidingsprojecten te industrialiseren zult u de betrokken personen, het door elk van hen gepresteerde werk en het werkelijk gebruikte budget nauwkeurig kunnen opvolgen.

Meer weten over LCMS

U heeft wel interesse voor digitaal leren maar weet niet hoe dit in te voeren? U weet niet hoe u uw opleidingen zo efficiënt mogelijk kunt distribueren, hoewel dat een kerntaak is voor uw dienst? U zou de leercurves van duizenden cursisten willen volgen en evalueren? U moet gedetailleerde contextuele verslagen in real-time maken?

Daartoe leveren wij u een LMS-platform in SaaS-mode waarmee u uw opleidingen op pc’s of laptops kunt geven. Talentsoft LMS is de krachtige online mentor- en rapporteringstool die uw HR-dienst dringend nodig heeft!

Meer weten over LMS

U moet uw opleidingssystemen digitaliseren? Uw teams op dit gebied autonoom maken is een regelrechte uitdaging? U wilt uw opleidingsprojecten geheel of gedeeltelijk door ons laten uitvoeren?

Met ons serviceaanbod op maat kunt u de ideale begeleidingsformule kiezen die perfect aansluit op uw behoeften. Van het opleiden van uw teams in het gebruik van de Talentsoft Learning tools tot het volledig voor onze rekening nemen van het ontwerpen en produceren van de pedagogische content door onze teams: met onze geïndividualiseerde prestaties staan wij altijd klaar om u te begeleiden bij de uitvoering van uw projecten binnen de voor u optimale termijn.

Meer weten over ons serviceaanbod